znak skautského oddílu - černá střela - gif

Tábořiště Nové Mitrovice

Táborová základna k pronájmu

50. OS Černá střela Plzeň

znak vodních skautů - skautská lilie umístěná před kotvou, tzv. sendvič


Pronájem táborové základny - ceník:

Cena za pronájem táborové základny je 1.200,- Kč za 1 den.

Cena v sobě zahrnuje pronájem pozemku a veškerých movitých věcí, které jsou součástí tábořiště.

Dále je možno si pronajmout pramice nebo kanoe spolu se základním vybavením (vesta, pádlo), kompletní ceny na 14denní tábor:
  • Pramice 500 Kč
  • Kánoe 200 Kč
  • Vesta 50 Kč
  • Pádlo 20 Kč

Organizace:

Po dohodě termínu bude uzavřena nájemní smlouva a vy, jako nájemce, zaplatíte předem zálohu ve výši cca 50 % předpokládané výše nájmu, která se stává nevratnou zálohou. Zbývajících 50 % je třeba uhradit do doby před nástupem na tábořiště, nejlépe bezhotovostně nebo hotově v den nástupu na tábořiště.

Spolu s tábořištěm Vám bude předána související dokumentace se všemi potřebnými smlouvami, povoleními, oznámeními, souhlasy a rozbory pitné i užitkové vody.

Pokud bude před Vámi nebo po Vás bude další turnus, bude při střídání nájemců překontrolováno a písemně předáno tábořiště, vždy za účasti našeho zástupce.

... teď jenom abychom měli volný termín, který by Vám vyhovoval.

© Platejz, Táborová základna Nové Mitrovice, 2005 - 2014
Naposledy aktualizováno: